KinderUniversiteit Haarlem
Praktische lessen van professionals

KinderUniversiteit Haarlem is een weekendschool voor nieuwsgierige, leergierige kinderen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen maken twee jaar lang op zondagen kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. Ze duiken in een boeiende wereld waarmee ze van huis uit waarschijnlijk niet zo gauw in aanraking komen.

We zijn er voor gemotiveerde Haarlemse kinderen die opgroeien in situaties of buurten waardoor hun talenten minder worden aangesproken. We bieden hen een steun in de rug, zorgen ervoor dat kinderen steviger in hun schoenen staan. Bevlogen journalisten en doktoren, advocaten en architecten, rechters en politici laten hen op zondagen zien, horen en ervaren wat er bij hun vak komt kijken. 

Weten hoe onze laatste zondag eruit zag? Wat we allemaal voor leuke dingen gedaan hebben de laatste tijd? Check onze Facebook pagina!

We zijn trots op onze ambassadeurs Merijn Snoek (wethouder onderwijs, jeugd en sport in Haarlem), Dieuwertje Blok (presentatrice en actrice) en Jaap Lampe (directeur Stadsschouwburg en Philharmonie) !

Download het aanmeldingsformulier

Elk kind in Haarlem verdient dezelfde kans om zijn talent te ontwikkelen en succesvol te worden

KinderUniversiteit Haarlem draagt bij aan de ontwikkeling van talenten van Haarlemse kinderen uit achterstandsituaties.

Waarom? Wij geloven dat Haarlemse talentvolle kinderen uit achterstandsituaties recht hebben op gelijke kansen om in de toekomst hun hoogste persoonlijke succes te behalen.

Hoe? We bieden kinderen van 10 tot 14 jaar gedurende drie leerjaren een uitgebalanceerd programma voor talentontwikkeling.

Wat? Wij laten kinderen experimenteren met hun interesses en maken hen bewust van hun talenten en mogelijkheden. We voeden nieuwsgierigheid en ontwikkelen levensvaardigheden.

Voor wie? We zijn er voor nieuwsgierige kinderen die vanwege hun achtergrond een extra stap moeten en willen zetten om tot bloei te komen. In deze leeftijdsfase zijn kinderen ontvankelijk om hun talent te ontdekken.

Ons doel? Na twee jaar KinderUniversiteit Haarlem hebben leerlingen:

 • Een breder perspectief op de toekomst
 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer zicht op het eigen talent
 • De motivatie om hun talent te willen benutten
 • Verbeterde sociale vaardigheden
 • Een uitgebreider sociaal netwerk

Download het aanmeldingsformulier

KinderUniversiteit Haarlem start halverwege groep 7 en eindigt halverwege de brugklas, er zijn 50 lessen in totaal. De lessen zijn op zondag van 10.00 tot 14.00 uur en zijn opgedeeld in thema’s zoals techniek, kunst & cultuur, gezondheidszorg, recht & veiligheid, natuur & milieu. Bevlogen professionals en inspirerende gastsprekers uit het bedrijfsleven en de publieke sector geven, onder begeleiding van een pedagoog, les aan de kinderen. We bezoeken een bedrijf, gaan naar een museum of voorstelling of doen een activiteit gericht op persoonlijke ontwikkeling.

KinderUniversiteit Haarlem werkt met een beproefd praktijkgericht programma van 2 jaar waarin de ontmoeting met onze gastdocenten centraal staat. De gastdocenten zijn voor de leerlingen een rolmodel, wegwijzer en inspirator. Onder het kopje Prog leest u voorbeelden van lessen.

Download het aanmeldingsformulier

Hoe ziet het programma eruit?

Voorbeelden van lessen zijn:

 • Een architect laat ons kennis maken met zijn werk.
 • Bij IKEA gaan we achter de schermen
 • In het stadhuis leren we wat de burgemeester en wethouders doen
 • We krijgen ook les in debatteren door de PvdA
 • Bij Tatasteel ontdek je of je techniek leuk vindt: Met een racebaan en een flightsimulator. Hoe komt het dat vliegtuigen vliegen? Wat is magnetisme?
 • Bij Fluor ontwerp en bouw je een brug: je leert samenwerken en je rol in de groep ontdekken
 • We gaan op bezoek in het Spaarne Gasthuis
 • We leren over hersenonderzoek in de VU in Amsterdam
 • We maken kennis met fysiotherapie in Héliomare
 • En leren hoe MSD medicijnen maakt
 • We gaan met de boswachter de Kennemerduinen in
 • We leren programmeren door een programmeur
 • We leren een filmpje monteren met je telefoon (Apple store)
 • We onderzoeken water (met een microscoop) in het Waterlaboratorium
 • We krijgen les van een advocaat
 • We ervaren het werk van de politie en brandweer
 • We gaan 1x per jaar naar het theater of naar een muziekvoorstelling
 • We krijgen een creatieve workshop in het Frans Halsmuseum
 • In alle lessen leren we onszelf beter kennen, elkaar en elkaars culturele achtergronden. Hoe werk je fijn samen? Wat is er nodig om een goede leider te zijn?

En nog veel meer! Er zijn teveel lessen om op te noemen........

Waarom is KinderUniversiteit Haarlem zo succesvol?
Leerlingen en gastdocenten vinden het inspirerend om met elkaar aan het werk te gaan. Ouders en leerkrachten steunen de komst van kinderen omdat de kinderen deze inspiratie buiten het reguliere onderwijs goed kunnen gebruiken. Sponsors sluiten zich graag aan omdat ze het belangrijk vinden dat alle kinderen een goede plek in de toekomst vinden. Dit leidt tot bijzondere, leerzame ontmoetingen.

Het succes van KinderUniversiteit Haarlem wordt bepaald door:


 • oprechte interesse in de doelgroep;
 • oprechte belangstelling voor de expertise van de gastdocenten;
 • uitstekende samenwerking met alle betrokkenen;
 • professionaliteit in de organisatie
Voor wie is KinderUniversiteit Haarlem?
KinderUniversiteit Haarlem is er voor alle leerlingen die steun kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun talent. Onze leerlingen komen met name van buurten en scholen die er qua sociaaleconomische cijfers het minst voorstaan. Kinderen van andere scholen kunnen zich ook aanmelden. KinderUniversiteit Haarlem selecteert kinderen op basis van hun thuissituatie en de motivatie van het kind.
Hoe verloopt de aanmelding?
Leerkrachten kunnen kinderen voordragen. Kinderen kunnen zichzelf ook inschrijven, b.v. als er op school geen informatie over KinderUniversiteit Haarlem wordt gegeven. De aanmelding staat nog niet garant voor deelname. De projectleider kiest op basis van een gesprek met de leerkracht en het kind welke 14 kinderen mogen meedoen.
Wat is het effect van KinderUniversiteit Haarlem?
Een meerjarig onderzoek van een grote landelijke organisatie heeft aangetoond dat weekendschoolleerlingen gemotiveerder in het leven staan en het significant beter doen. Ze hebben meer durf, ze zien meer toekomstperspectieven, ze hebben meer algemene kennis en laten een toenemend inlevingsvermogen zien. De onderzoeksresultaten geven een goede indicatie van het effect van KinderUniversiteit Haarlem (bron: IMC Weekendschool).

Download het aanmeldingsformulier

Onze sponsors
Ook sponsor worden van de Kinder Universiteit Haarlem?


Wilt u een leerling aanmelden?
Heeft u een vraag?
Wij horen graag van u...

Projectleider Natasja Terheijden 

06 484 31001 

Onze locatie op zondag: Bibliotheek Haarlem Centrum 

Gasthuisstraat 32 

Of mail ons via het